Asfalt Kesim Istanbul

Asfalt kesme Yapı ve inşaat alanı ucu bucağı olmayan, sürekli gelişen ve dolayısıyla da sürekli farklı yöntem ve teknikler ile daha kolay ve daha hızlı bir şekilde birçok farklı işlemin gerçekleştirilmesini mümkün hale getirmektedir. Bu işlemlerden birisi de yapılarda, inşaat yapımlarında ve özellikle yol yapımlarında oldukça fazla kullanılan bir yöntem olmaktadır. Bu nedenle asfalt kesilmesi işlemi, işinde uzman kişilere ve ustalara yaptırıldığında son derece başarılı olmakla birlikte zamandan tasarruf ettiren birçok yapı işlemini kolaylaştıran bir yöntem olmaktadır.

Asfalt Kesme Nedir?

Asfalt kesme kısacası yol üzerinde belirli bir alanın uygun yöntem ve teknikler kullanılarak, gerekli ölçülerde ve asfaltın diğer bölümlerine zarar verilmeden yapılan bir kesme işlemidir. Asfalt kesimleri işlemi büyük oranda yol yapımlarında olmak üzere kanalizasyon açma, mahalle ve ilçe su tesisatı ile elektrik tesisatı döşeme işlerinde tercih edilen bir işlem olmaktadır.

Derz Kesme Yöntemleri

Asfalt kesmeninde işlemi doğru teknik ve yöntemler ile doğru makine ve araçların kullanılması sonucu son derece kolay ve kısa bir işlem olsa da bu işin tekniğini ve pratiğini tam olarak bilmeyen kişiler tarafından yapıldığında büyük hatalara ortam hazırlayabilmektedir. Dolayısıyla da asfalt kesim’in işi, işinde uzman ustalar tarafından ve mühendisler kontrolünde yapılmaktadır. Aksi takdirde gerekli olan ölçülere uyum sağlanamayacağı gibi aynı zamanda asfalt çevresinde darbeler ve çatlaklar da oluşabilmektedir. Bu darbe ve çatlaklar daha sonradan yapılan iş ve işlemlerde sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.

Asfalt Kesimi Nasıl Yapılır?

Asfalt, ucunda elmas karotlar bulunan özel üretilmiş asfalt‘ın kesme makineleri ile kesilmektedir ve asfaltlarda kesme işlemi gerçekleştirilmektedir. Asfalt kesiminde öncesinde ustalar, mühendis kontrolünde kesilecek asfaltın çap ve derinlik gibi ölçülerini saptayarak işaretleri alarak sonrasında Derz kesme makinesinin hazırlıklarını yapıp elmas ucu ve testereyi makineye yerleştirmektedirler. Sonrasında ise asfalt istenilen ölçüler doğrultusunda işaretlenen şekilde kesilmektedir. Kesme işlemi sonrasında asfalt çevresinde herhangi bir çatlak ya da hasar olmayacağından asfalt kesmesi’nin işleminden sonra herhangi bir asfalt dökme gibi gereklilikler doğmamaktadır.

Asfalt Kesim Hizmetleri

Asfalt kesme işlemi için fiyat alma gibi durumlarda kesilecek olan asfaltın çapı, derinliği, çevre ölçüsü gibi ölçüleri mutlaka bildirilmelidir. Bu gibi durumlarda bilir kişi olan mühendisler bölgeye giderek uygunluk analizi yaparak raporlar doğrultusunda fiyat çıkartmaktadır ve yine asfalt özelliğine uygun makine, araç ve gereçler ile asfaltların kesim işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Asfalt Kesme Niçin Yapılır?

Asfalt kesme işlemi özellikle adından da anlaşılabileceği gibi asfaltlı yol üzerinde yapılan bir işlemdir. Kanalizasyon çukuru açmak, asfaltlı yol üzerinde mahallelerin ve ilçelerin elektrik ve su tesisatını ya da doğalgaz tesisatını döşeyebilmek için asfaltların kesme işlemi yapılmaktadır. Bu gibi tesisat işlerinde yol üzerinde asfalt kesimin işlemi zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlarken aynı zamanda sonucun istenilen şekilde ve ölçülerde olmasını da sağlamaktadır.